Nieuw! Coupeursopleiding voor échte makers op hbo-niveau

26 maart 2021

Meesteropleiding Coupeur, het ROC van Amsterdam – Flevoland en HBO Drechtsteden slaan de handen ineen voor ‘next level’ vakmanschap. Ambacht wint aan betekenis en daarmee de vraag naar specialistisch vakmanschap. Zeker ook in de modepraktijk met aandacht voor maatwerk, duurzame technieken en kwaliteit. Komend schooljaar start daarom de opleiding tot meestercoupeur op hbo-niveau. Speciaal voor diegenen die het ambacht van kleding maken – letterlijk – naar een hoger niveau willen tillen. Hiermee lanceren de drie partijen de eerste praktijkgerichte mode-opleiding op dit niveau in Nederland.

Er is een grote vraag naar hoogwaardige coupeurs in Nederland en specifiek in Amsterdam. Streven naar perfectie, aandacht voor detail en kwaliteit zijn kernwaarden van de opleiding.

Roger Gerards, directeur Meesteropleiding Coupeur (MOC): “De focus bij MOC ligt sterk op het ambacht. Hoogwaardige coupeur technische oplossingen is wat de huidige opleiding al onderscheidt van andere vakopleidingen. We hebben daarmee de afgelopen tien jaar succesvol een antwoord gegeven op een dringende behoefte van het werkveld naar hoogwaardige coupeurs. De eerste zichtbare verandering van deze samenwerking is het aanbieden van de opleiding in twee jaar, in plaats van drie jaar, op hbo-niveau binnen het bestaande vakonderwijs.”

Samen sterk

Sonja Hoogendoorn, directievoorzitter bij MBO College Zuid, onderdeel van het ROC van Amsterdam – Flevoland, en Jessica van den Bosch directeur HBO Drechtsteden zijn blij met de samenwerking die bijdraagt aan de wederzijdse ambitie van het ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Bovendien zien beide instellingen dat er behoefte is aan een verdiepend vakmanschapsopleiding op hbo-niveau, die praktijkgerichte studenten de kans biedt zich nog verder in het vak te verdiepen. Sonja Hoogendoorn: “Een praktische opleiding als deze, gericht op het echte ambacht kleding maken én op een hoger niveau is op dit moment uniek in onderwijsland. We zijn blij dat we onze mbo-niveau 4 studenten in september deze mooie vervolgopleiding kunnen bieden.”

Jessica van den Bosch sluit zich hierbij aan: “We gaan een langdurige samenwerking aan met elkaar. We zetten gericht in op talentontwikkeling en stimuleren studenten om zich verder in hun vakmanschap te verdiepen. Zo proberen we de doorstroom naar deze prachtige opleiding aantrekkelijker te maken.” 

Ambitie

De tweejarige opleiding start in september in Amsterdam, maar de ambitie van de drie partijen stopt hier niet. Samen zetten ze zich in voor meer gelijke kansen voor mbo-studenten en daarom ontwikkelen ze de komende jaren door. De uiteindelijke ambitie is om een geïntegreerd Mhbo-traject aan te bieden speciaal voor jonge mbo-studenten met passie voor het maken van kleding. Om direct de diepte in te kunnen gaan en in een verkort traject het niveau te verhogen en de doorstroom te verbeteren.

Han Bekke, voorzitter Stichting Meesteropleiding Coupeur: “Met deze samenwerking anticiperen we niet alleen op de behoefte aan kledingvakmensen in de culturele sector, maar ook op een duidelijke ontwikkeling die gaande is in de kledingketen. Het dichter bij huis produceren, korter op de markt, duurzaam en circulair, zijn hierin kernbegrippen. Dat drie opleidingsinstituten de handen ineenslaan om technische kennis voor het maken van kleding te borgen is op zich al uniek.” 

Over de samenwerking tussen het ROC van Amsterdam – Flevoland en HBO Drechtsteden

Meesteropleiding Coupeur is – na de opleidingen tot Culinary Professional en ICT Engineer – de derde opleiding die het ROC van Amsterdam – Flevoland en HBO Drechtsteden samen ontwikkelen en in de markt zetten.

In oktober 2020 tekenden het ROC van Amsterdam – Flevoland en HBO Drechtsteden hun samenwerkingsverband. Doel is om samen een verdere impuls gegeven aan een ‘leven lang ontwikkelen’. De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om professionals die zich blijven ontwikkelen. Bovendien vraagt de arbeidsmarkt ook steeds vaker om hoger opgeleiden met een focus op vakmanschap. Ook is er behoefte bij studenten om na hun mbo niveau 4 zich verder te verdiepen in het ambacht. Het ROC van Amsterdam – Flevoland en HBO Drechtsteden spelen hierop in door hun focus op verdiepend vakmanschap te delen en toe te werken naar HBO Academy Amsterdam.