Uitzenden

UITZENDEN DETACHEREN PAYROLLEN

temporary employment / detach / payrolling


 

werkwijze

 
Wij beperken uw werkgeversrisico’s tot een minimum. Wij nemen alle risico’s uit handen van het juridisch werkgeverschap. Zo heeft u geen zorgen meer over het verloop van contracten, aanzeggingen, transitievergoedingen en riskeert u geen boetes. Voor 98% worden alle werkzaamheden rondom het Werk, Wet en Zekerheid uit handen genomen.

We restrict your employer risks to a minimum. We take all the risk out of the hands of the legal employer. So you don’t need to worry about the progress of contracts, notices, transition allowances and you risk no penalties. 98% of all work around the work, law and security will taken care of.

 • Wij houden de kosten laag door zeer lage factoren te hanteren en zorgen voor de voorfinanciering van de premies
 • We keep handling costs low by very low factors and provide for the financing of premiums

 • Wij nemen de voorfinanciering van lonen voor onze rekening
 • We take the funding of paying for our account

 
 

“Onze professionele recruiters kennen de markt als geen ander en hebben vakmanschap hoog in het vaandel staan”

 

Mocht u na 3 contracten binnen 2 jaar uw werknemer geen vast contract willen aanbieden maar de flexibiliteit willen behouden, dan nemen wij de werknemer eventueel weer van u over.

If you do not want to offer your employee a permanent contract after three contracts within 2 years but want to retain flexibility, we take the employee back of you.

 • U bent geen “eigen risico” drager meer. U heeft geen extra kosten als een werknemer ziek uit dienst gaat en nog 2 jaar zou moeten door betalen
 • You are not a “own risk carrier” anymore. You do not have extra costs if an employee become ill and you have to pay another 2 years

 • Geen risico op een verhoging van de ziektekostenpremie wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat, waarbij u 10 jaar een verhoging van de premie krijgt
 • No risk of an increase in the health premium when an employee is ill and employed, giving you a 10-year increase in the premium

 • Wij nemen de voorfinanciering van lonen voor onze rekening
 • We take the pre-financing of pay rolling for our account

 • Wij houden de kosten laag door zeer lage factoren te hanteren en zorgen voor de voorfinanciering van de premies
 • We keep costs low by handling very low factors and ensuring pre-financing of premiums

 
werkwijze

Fashion Solution werkt volgens het SNA-keurmerk en de richtlijnen van NBBU-CAO en voldoet aan alle criteria waar aan een uitzendbureau wettelijk aan moet voldoen. Onze eigen opdrachtgevers vinden dit dus een extra waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Fashion Solution works according to the SNA quality mark and the guidelines of NBBU CAO and meets all the criteria on which an employment agency legally must have. Our own clients find this so an additional guarantee for quality and reliability

Wil jij meer informatie over uitzenden? Vraag dan naar onze bedrijfspresentatie. Dat kan via de onderstaande button!

If you would like more information about broadcasting, please ask our company presentation. Then you can use the button below!

CONTACT US FOR MORE INFO!