Saskia gaat onderwerpen niet uit de weg. Ze, weet je uit te dagen, je aan het denken te zetten
en de diepgang te vinden. Het was een zeer positief traject dat mij heeft laten in zien dat er
ook andere mogelijkheden zijn. Daarnaast hebben we een duidelijke routekaart samengesteld
die me elke dag weer nieuwe inzichten geeft in mijn privé leven en in mijn carrière.